Crisis bij de Oranjevereniging

In de Algemene Leden Vergadering van vorig jaar waren we blij 3 nieuwe bestuursleden te kunnen begroeten. Helaas zijn er intussen ook 3 bestuursleden afgetreden vanwege persoonlijke omstandigheden. Daardoor zijn er nu nog 4 bestuursleden over en dat zijn er te weinig om de huidige evenementen te kunnen bemensen. We zoeken dus dringend naar aanvulling.

Ook het aantal vrijwilligers is te laag! Er zijn vrijwilligers die na vele jaren (terecht) een stapje terug doen. Maar er komen geen nieuwe aanmeldingen! Als vrijwilliger hoef je ook niet aan àlle activiteiten mee te doen. Kies uit waar je tijd voor hebt en welke je leuk vindt.

Daarom deze oproep om nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Meld u aan voor 1 november bij het bestuur.

Wat ook speelt is de lage opkomst bij de diverse activiteiten. Als we de opkomst van  vóór de coronaperiode en van het afgelopen jaar met elkaar vergelijken, dan is het verschil enorm. Doen we de verkeerde activiteiten: laat het ons horen.

Indien er geen aanvulling komt met bestuursleden en met vrijwilligers dan zullen we het aantal activiteiten drastisch moeten inperken. In het meest minimale scenario houden we alleen de Koningsdag nog over.

Dan komen dus te vervallen:

Kinderbingo en bingo                                           Paaseieren zoeken

Seniorenavond                                                      Summerfietstocht

Lampionnenoptocht                                              Winterwandeling

Spelletjesmiddag                                                   Kinderdisco

Programmaboekje

Wil je iets doen als vrijwilliger of bestuurslid neem contact op met een van de bestuursleden.