Lid worden

Bent u nog geen lid van de Oranjevereniging? Maar geniet u wel van de -veelal gratis- activiteiten, die er worden georganiseerd voor het dorp? Help ons dan om dit mogelijk te blijven maken en word lid.

De contributie bedraag €10,- per jaar per huishouden.

De bijdrage wordt aan het begin van het verenigingsjaar, dus medio maart, bij voorkeur via automatische incasso geïncasseerd.

Nieuwe deelnemers kunnen hier klikken om het aanmeldformulier en het incassoformulier te downloaden. Wanneer dit niet lukt, mail dan met oveverdingen@gmail.com. U ontvangt dan beide formulieren via de mail of in de brievenbus.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Om lid te worden kunt u het aanmeldformulier onder aan deze pagina invullen en opsturen naar oveverdingen@gmail.com of langs brengen bij één van de bestuursleden.

Eigen risico

Let op! Deelname aan de activiteiten van de Oranjevereniging is altijd voor eigen risico.