Bestuurssamenstelling 2023

Astrid HendriksVoorzitterPr. Bernhardstraat 2806-12178388
Koen VisserSecretarisJan van Arkelstraat 2706-27740835
Peter CoenenPenningmeesterGraaf Florisstraat 3206-53249528
Jarco BoereAlgemeen lidPr Bernhardstraat 706-10094655

De Oranjevereniging is te bereiken via bovenstaande bestuursleden, via oveverdingen@gmail.com of via facebook