Oude Winterwandelingen

ZONDAG 28 DECEMBER 2008

Routebeschrijving
Start Dorpshuis  ’t Knooppunt vanaf P-plaats linksaf.
Volg linksaf Graaf Huibertlaan.
Bij “De Hommel” linksaf Lange Meent volgen.
Bij oude boomgaard linksaf Korte Meent volgen.
Bij Speravi de dijk op richting Fort Everdingen.
Het Fort rechtsom passeren richting Culemborg.
Na “Beer en Sluis” de dijk af en langs Fortgracht naar Lek.
Vervolg over het wandelpad door de uiterwaard.
Bij splitsing rechts houden langs de Lek richting Lekzicht.
Verrassende overtocht.
Over de dijk terug naar Everdingen.
Door de Kerkstraat en Bingse Boogaard naar ’t Knooppunt.

ZONDAG 27 DECEMBER 2009

Routebeschrijving
Let op: De route volgt ook onverharde paden, kies goed schoeisel.
Start Dorpshuis  ’t Knooppunt vanaf P-plaats rechtsaf.
Volg linksaf Bingse Boogaard tot Lekdijk.
Op Lekdijk rechtsaf, dijk volgen tot Fort Everdingen.
Bij Fort Everdingen rechtsaf Lekdijk blijven volgen tot Diefdijk.
Rechtsaf Diefdijk volgen tot Lange Meent.
Rechtsaf Lange Meent volgen tot “De Hommel”
Linksaf Graaf Huibertlaan volgen tot Bolgarijse Kade.
Rechtsaf Bolgarijse Kade volgen tot rechtsaf:
Vervolg over het wandelpad door de griend en weiden.
Bij Tienhovenseweg rechtsaf tot “De Hommel”
Linksaf Graaf Huibertlaan volgen tot Graaf Florisstraat.
Terug naar ’t Knooppunt.

ZONDAG 8 januari 2012

Routebeschrijving
Let op: De route volgt ook onverharde paden, kies goed schoeisel.
Start Dorpshuis  ’t Knooppunt vanaf P-plaats rechtsaf.
1e str. linksaf Bingse Boogaard.
Op Lekdijk rechtsaf, dijk volgen.
Bij “witte balk” linksaf uiterwaardpad volgen.
Bij de Liniepont de sluis oversteken en gelijk rechtsaf graspad volgen.
Volg het innundatiekanaal langs de grote bomen naar de Lekdijk.
Op de Lekdijk richting Culemborg.
1e Weg rechtsaf Breedsteeg.
Bij kruising met Prijsseweg rechtdoor, Zowijkseweg.
Tussenstop met koffie, chocolademelk, glühwein.
Vervolg
Volg Waterliniepad naar Diefdijk, splitsing.
Korte route: rechtsaf Diefdijk volgen.
2e weg linksaf Lange Meent volgen.
1e weg rechtsaf Graaf Huibertlaan naar ’t Knooppunt.
Lange route: linksaf Diefdijk volgen
1e weg rechtsaf Kerkweg volgen, gaat over in fietspad.
Rechtdoor bij viaduct A2.
1e weg rechtsaf Graaf Huibertlaan naar ’t Knooppunt.

ZONDAG 30 december 2012

routebeschrijving
Let op: De route volgt ook onverharde paden, kies goed schoeisel.
Start Dorpshuis  ’t  Knooppunt vanaf  P-plaats linksaf.
1e straat  linksaf  Graaf  Huibertlaan.
Bij “De Hommel” rechtdoor.
Bij de A2 doorlopen tot over het viaduct en voorbij de rotonde.
Provinciale weg volgen, richting Leerdam.
Vòòr de volgende rotonde, provinciale weg oversteken naar Bruine Kade.
Volg Bruine Kade tot de Diefdijk.
Let op: Modderig pad en gladde helling.
Op de Diefdijk linksaf richting A2.
Over waterkering A2 rechtsaf trap naar beneden.
Vervolg
Volg pad naar  Stokvisweg, splitsing :
Korte route: Nog 50 minuten. Rechtdoor Diefdijk volgen.
3e weg linksaf  Lange Meent volgen.
1e weg rechtsaf  Graaf Huibertlaan naar ’t Knooppunt.
Lange route: Nog  75 minuten. Rechtsaf Stokvisweg volgen
1e weg linksaf  Zowijkseweg.
1e weg linksaf Prijsseweg.
Op Diefdijk rechtsaf naar Fort Everdingen.
Bij het Fort linksaf Lekdijk volgen naar Everdingen.
In Everdingen 2e straat linksaf naar ’t Knooppunt.

ZONDAG 29 december 2013

Routebeschrijving
Let op: De route volgt ook onverharde paden, kies goed schoeisel.
Start Dorpshuis  ’t Knooppunt vanaf  P-plaats linksaf.
1e Weg linksaf, Graaf Huibertlaan.
2e Weg rechtsaf, Bolgarijsekade volgen tot einde. (langs de A2)
Aan einde rechtsaf, Autenase kade,
Na 100m. linksaf brug over naar Breede Sticht. (richting Hagestein)
In Hagestein rechtsaf Biezenweg, wordt Dorpsweg, volgen tot einde.
Bij einde Dorpsweg linksaf Hoevenweg volgen naar:
Korte route:
Rechtsaf ca. 100m. dan linksaf naar Reijersteinseweg.
Volg voetpad langs De Put naar Lekdijk.
Op de Lekdijk rechtsaf richting Everdingen.
In Everdingen 3e weg rechtsaf Bingse Boogaard tot einde
Rechtsaf naar ’t Knooppunt.
Lange route:
Linksaf Hoevenweg volgen naar Diefdijk.
Op de Lekdijk rechtsaf richting Everdingen
In Everdingen 3e weg rechtsaf Bingse Boogaard tot einde
Rechtsaf naar ’t Knooppunt.

ZONDAG 28 december 2014

Let op: De route volgt ook onverharde paden, kies goed schoeisel.
Korte route (ook geschikt voor scootmobiel):
Start Dorpshuis  ’t Knooppunt vanaf  P-plaats linksaf.
1e Weg linksaf, Graaf Huibertlaan.
1e Weg linksaf, Lange Meent.
Bij Diefdijk rechtdoor, Prijsseweg .
1e weg linksaf, Breedsteeg. (alleen korte route)
Op Goilberdingerdijk linksaf richting Fort Everdingen.
Volg de weg linksom om het Fort naar de ingang.
“TUSSENSTOP” op het Fort
Na tussenstop, route op Fort, Lekdijk volgen, dorp voorbij, linksaf dam naar Everstein.
Links aanhouden over parkeerplaats, voorbij het clubhuis linksaf door “Steegje”.
Op Graaf Huibertlaan rechtsaf, 2e straat linksaf terug naar Dorpshuis.
Lange route:
Start Dorpshuis  ’t Knooppunt vanaf  P-plaats linksaf.
1e Weg linksaf, Graaf Huibertlaan.
1e Weg linksaf, Lange Meent.
Bij Diefdijk rechtdoor, Prijsseweg.
2e Weg links, Schootsveldpad (voetpad) volgen naar “t Spoel”
Bij “t Spoel” rechtsom langs de gracht het pad volgen naar Lekdijk.
Lekdijk recht oversteken en pad langs gracht volgen over brug.
Uiterwaardpad volgen langs Lek tot over het inlaatsluisje.
Over inlaatsluisje, linksaf langs de gracht naar ingang Fort Everdingen.
“TUSSENSTOP” op het Fort
Na tussenstop, route op Fort, op de Lekdijk rechtsaf, pad naar Liniepontje volgen.
Bij Liniepontje door het klaphek Koepad volgen langs de Lek.
Bij het klaphekje rechtdoor aanhouden naar de Lekdijk.
Op de dijk rechts, bij begin dorp rechtsaf door het hek de zomerdijk volgen.
Terug op de dijk oversteken naar Everstein.
Langs hoofdveld, clubhuis voorbij, rechtsaf tussen de velden door naar “Everdingse Bos”.
Pad volgen door het bos en langs de tennisclub rechts door het “Steegje”
Op Graaf Huibertlaan rechtsaf, 2e straat linksaf terug naar het Dorpshuis.

ZONDAG 27 december 2015

Let op: De route volgt ook onverharde paden, kies goed schoeisel.
Korte route (ook geschikt voor scootmobiel):
Start Dorpshuis  ’t Knooppunt vanaf  P-plaats rechtsaf.
1e Straat linksaf, Bingse Boogaard.
Op de dijk rechtsaf richting Fort.
Bij ingang Fort rechtsaf, dijk volgen.
Bij kruising met Diefdijk rechtdoor.
Op Goilberdingerdijk, rechtdoor richting “t Spoel”.
1e Weg rechtsaf Breedsteeg.
1e weg Linksaf, Prijssseweg naar “TUSSENSTOP”
Na tussenstop, op Prijsseweg rechtsaf richting Diefdijk.
Op Diefdijk rechtdoor over Lange Meent.
Bij “De Hommel” rechtsaf Graaf Huibertlaan terug naar Dorpshuis.
Lange route:
Start Dorpshuis  ’t Knooppunt vanaf  P-plaats rechtsaf.
1e Straat linksaf, Bingse Boogaard.
Op de dijk rechtsaf richting Fort.
Bij ingang Fort rechtsaf, dijk volgen.
Bij kruising met Diefdijk rechtdoor.
Bij “Beer en Sluis” dijk af en pad volgen langs innundatiekanaal naar sluisje a/d Lek
Bij de Lek rechtsaf uiterwaardpad volgen naar “t Spoel”
Bij ’t Spoel” rechtdoor over de brug en wildrooster naar de Lekdijk
Op de Lekdijk recht oversteken en pad langs fortgracht volgen.
Bij einde gracht, linksaf Schootsveldpad volgen, langs de kogelvanger.
Bij Prijsseweg linksaf naar “TUSSENSTOP” met koffie, chocolademelk, enz.
Na tussenstop, op Prijsseweg rechtsaf richting Diefdijk.
1e Weg linksaf Zowijkseweg.
1e Pad rechtsaf richting Diefdijk.
Op de Diefdijk linksaf.
1e Weg rechtsaf Kerkweg.
Bij A2, let op, parallelweg volgen (onderlangs loopt dood).
Bij viaduct rechtsaf Everdingen blijven volgen.
Graaf Huibertlaan terug naar het Dorpshuis.

ZONDAG 8 januari 2017

Let op: De route volgt ook onverharde paden, kies goed schoeisel.
Korte route 8 en 10 km. (ook geschikt voor scootmobiel):
Start Dorpshuis  ’t Knooppunt vanaf  P-plaats linksaf.
Einde straat linksaf, Graaf Huibertlaan.
Graaf Huibertlaan volgen tot viaduct over A2.
8 Km. rechtdoor naar Kerkweg tot TUSSENSTOP
10 Km. rechtsaf, viaduct oversteken, rechtsaf Kerkweg.
Over de brug bij de kerk linksaf Dorpsweg volgen.
Voor de rotonde linksaf, voetpad langs N 484 volgen.
Over het A2 viaduct rechtsaf Kerkweg volgen.
Na 300m. Rechts TUSSENSTOP
Na tussenstop, Kerkweg volgen richting Diefdijk.
Op Diefdijk linksaf richting Fort Everdingen.
Einde Diefdijk linksaf , Lekdijk volgen naar Everdingen.
In Everdingen 2e straat linksaf, Bingse Boogaard terug naar ’t Knooppunt.
Lange route 15 km:
Start Dorpshuis  ’t Knooppunt vanaf  P-plaats linksaf.
Einde straat linksaf, Graaf Huibertlaan.
Graaf Huibertlaan volgen tot viaduct over A2,
Rechtsaf, viaduct oversteken, rechtsaf Kerkweg.
Over de brug bij de kerk linksaf Dorpsweg volgen.
Bij de rotonde N 484 oversteken naar Bruine Kade.
Bruine Kade volgen, op de Diefdijk linksaf richting A2.
Over A2 linksaf Kerkweg naar TUSSENSTOP
Na tussenstop, Kerkweg terug volgen richting Diefdijk.
Op de Diefdijk rechtsaf gelijk 1e Weg linksaf Stokvisweg.
1e Weg linksaf Zowijkseweg.
Kruising met Prijsseweg recht oversteken.
Op de Lekdijk linksaf Lekdijk volgen richting Everdingen.
In Everdingen 2e straat linksaf, Bingse Boogaard terug naar ’t Knooppunt.

ZONDAG 30 december 2018

Let op: De route volgt ook onverharde paden, kies goed schoeisel.
Korte route ongeveer 8 km. (ook geschikt voor scootmobiel):
Start Dorpshuis  ’t Knooppunt vanaf  P-plaats linksaf.
Einde straat linksaf, Graaf Huibertlaan.
Bij “De Hommel” linksaf Lange Meent.
Lange Meent volgen tot over Diefdijk naar Prijsseweg.
1e Weg linksaf, Breedsteeg volgen tot op Lekdijk.
Op de Lekdijk linksaf richting Fort Everdingen.
Fort linksom passeren richting Everdingen.
Bij ingang Fort linksaf dam naar beneden voor TUSSENSTOP.
Na tussenstop, op Lekdijk rechtsaf en dan links naar pad Liniepont.
Bij Liniepont linksaf klompenpad volgen richting Everdingen.
Bij splitsing links aanhouden. (rechtdoor loopt dood !!!)
Op de Lekdijk 2e straat linksaf, Bingse Boogaard terug naar ’t Knooppunt.
Lange route ongeveer 12 km:
Start Dorpshuis  ’t Knooppunt vanaf  P-plaats linksaf.
Einde straat linksaf, Graaf Huibertlaan.
Bij “De Hommel” linksaf Lange Meent.
Lange Meent volgen tot over Diefdijk naar Prijsseweg.
2e Weg linksaf, voetpad, Schootsveldpad volgen richting Fort Spoel.
Fort Spoel rechtsom de gracht volgen tot op Lekdijk.
Lekdijk recht oversteken, brug over, pad volgen naar Fort Everdingen.
Vòòr sluisje, linksaf langs de fortgracht naar de Lekdijk.
Op de Lekdijk richting Fort Everdingen.
Fort linksom passeren richting Everdingen.
Bij ingang Fort linksaf, dam naar beneden voor TUSSENSTOP.
Na tussenstop op Lekdijk rechtsaf en dan links naar pad Liniepont.
Bij Liniepont linksaf klompenpad volgen richting Everdingen.
Bij splitsing links aanhouden. (rechtdoor loopt dood !!!)
Op de Lekdijk 2e straat linksaf, Bingse Boogaard terug naar ’t Knooppunt.

ZONDAG 29 december 2019

Let op: De route volgt ook onverharde en modderige paden, kies goed schoeisel.
Korte route ongeveer 8 km. (ook geschikt voor scootmobiel):
Start Dorpshuis  ’t Knooppunt vanaf  P-plaats linksaf.
Einde straat linksaf, Graaf Huibertlaan.
Graaf Huibertlaan blijven volgen tot vòòr viaduct over A2.
Linksaf, Kerkweg volgen naar Diefdijk.
Op Diefdijk rechtsaf en gelijk linksaf naar Stokvischweg.
Na 150 m. links naar TUSSENSTOP.
Na tussenstop terug naar Diefdijk, rechtsaf volgen richting Everdingen.
Bij “rotonde”linksaf Lange Meent.
Bij “De Hommel” rechtsaf terug naar ’t Knooppunt.
Lange route ongeveer 12 km:
Start Dorpshuis  ’t Knooppunt vanaf  P-plaats linksaf.
Einde straat linksaf, Graaf Huibertlaan.
Graaf Huibertlaan blijven volgen tot viaduct over A2.
Viaduct oversteken richting Zijderveld.
Parralelweg langs N484 blijven volgen richting Schoonrewoerd.
Vòòr de tweede rotonde, linksaf N484 oversteken naar Bruine Kade.
Bruine Kade volgen tot op de Diefdijk, linksaf naar viaduct over A2.
Over viaduct rechtsaf lange trap naar beneden, rechtdoor naar Stokvischweg.
Op Stokvischweg rechtsaf 150 m. naar TUSSENSTOP.
Na tussenstop linksaf Stokvischweg volgen richting Culemborg.
Na 400m. linksaf  Klompenpad. (Pas op, gladde overstap).
Einde Klompenpad, bij bruggetje, linksaf richting Diefdijk.
Op de Diefdijk rechtsaf richting Everdingen.
Bij “rotonde” linksaf Lange Meent.
Na 200 m. rechtsaf Korte Meent, voetpad, volgen tot op de Lekdijk.
Op de Lekdijk 2e straat linksaf, Bingse Boogaard, terug naar ’t Knooppunt.

Reacties zijn gesloten.