Het bestuur


Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Dick Stoffelen
Secretaris: Cobi van Maris
Penningmeester: Peter Coenen
Algemeen lid: Anouk van Lier

Secretariaat: Graaf Florisstraat 34   4121 EL Everdingen
Bankrekening: NL14RABO 0154 1972 11

Uw vragen kunt u stellen en/of uw medewerking kunt u vermelden via
oveverdingen@gmail.com

Reacties zijn gesloten.