Het bestuur


Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Dick Stoffelen
Secretaris: Koen Visser
Penningmeester: Peter Coenen
Algemeen lid: Jarco Boere
Rogier Kloof
Erik van Sterkenburg

Secretariaat: Graaf Florisstraat 32   4121 EL Everdingen
Bankrekening: NL14RABO 0154 1972 11

Uw vragen kunt u stellen en/of uw medewerking kunt u vermelden via
oveverdingen@gmail.com

Reacties zijn gesloten.