Enquête

Ondanks de wat tegenvallende hoeveelheid ingevulde formulieren zijn we hier wel heel blij mee, graag hadden we er veel meer ontvangen maar we doen het met wat er is.
We hebben de ingeleverde enquêteformulieren met grote belangstelling gelezen. Hartelijk dank voor uw uitgesproken waardering over de diverse programmaonderdelen. Ook de aangedragen ideeën hebben we met veel vreugde gelezen, zoals u begrijpt is voor ons lang niet alles te realiseren. Wie weet komen er in de nabije toekomst wel vrijwilligers om mooie plannen ook echt met ons uit te voeren.

Het is nog niet zo gemakkelijk om direct conclusies te verbinden aan deze enquête. Wel is ons duidelijk geworden dat er een aantal activiteiten echt worden gewaardeerd. We noemen de meest positief opvallende; lampionnenoptocht, winterwandeling, feestelijke rondgang  met DES tijdens de feestweek en de zeepkistenrace. Er is ons wel gebleken dat mensen veelal heel genuanceerd het formulier hebben ingevuld zoals o.a. valt af te leiden uit het kiezen voor “geen mening” bij onderdelen die men vrijwel zeker niet heeft  bezocht.
Een gewone feestweek in 2019 lijkt ons op dit ogenblik niet aan de orde omdat voor zo’n grote en vooral heel kostbare activiteit het draagvlak in Everdingen ontbreekt.
In de afgelopen twee jaren hebben we enige keren overleg gevoerd met de OV’s van Hagestein en Zijderveld. Voor 2018 wil de OV Zijderveld echter zelfstandig verder.
Wie weet kunnen we in een later stadium deze reeds gelegde contacten met de beide OV’s laten uitmonden in een feestelijke samenwerking.
We zullen in de algemene ledenvergadering hierop zeker terugkomen. Natuurlijk hopen we dan op een grote opkomst en heel graag enkele nieuwe jonge bestuursleden.

Dit bericht is geplaatst in 2017, Enquête, mededelingen en getagd, , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.