Nieuwsbrief 120 december 2012

Activiteitenoverzicht

30 december                        Winterwandeling

2 januari                                Kinderbingo en Bingo

Dorpsgenoten,

Op woensdag 28 november hebben we de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.

De opkomst was voorzichtig gezegd niet zo groot….. We vinden dit jammer omdat wij graag verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar afleggen aan de leden van de Oranjevereniging. Ook met weinig mensen is het mogelijk om een goede en plezierige ledenvergadering te houden.

De secretaris heeft het jaarverslag voorgelezen, evenals de penningmeester zijn financieel jaarverslag. De notulen van vorig jaar zijn gelezen en zonder commentaar vastgesteld.

Secretaris en penningmeester werden bedankt voor hun bijdragen.

We hebben volgens traditie alle verenigingsactiviteiten van het afgelopen jaar de revue laten passeren en hebben alle op- en aanmerkingen genoteerd. In de komende bestuursvergaderingen zullen we steeds aandacht besteden aan de opmerkingen en ideeën bij de diverse vaste onderdelen. Ook zullen we met de aangedragen suggesties verder invulling geven aan de dagen voorafgaand aan de Koninginnedag.

Uit alle gedachten die we op de brainstormavond vernamen, hebben wij na ampele overweging het volgende thema voor de feestweek , 25 april t/m 3 mei 2014, gedestilleerd:

“Het Goede Leven”

Er waren zoveel uiteenlopende gedachten geopperd over mooie Europese zaken of juist over het goede plattelands leven of zelfs over gewoon lekker luieren, dat we wel moesten uitkomen op een wat algemener thema. We denken dat het zeer goed mogelijk is om per straat in een straatversiering een bepaald aspect van het thema vorm te geven. Dit kan uiteenlopen van een serie strandtentjes tot een soort leesboulevard of van een pretpark tot een spa-wellness park.

Wij hopen op mooi versierde straten en vragen iedereen om met de buren gezellig bij elkaar  een spectaculaire versiering te verzinnen. Wilt u dit individueel of met een klein blokje doen, omdat het met de hele straat minder goed lukt dan zullen wij dat ook zeker waarderen. Afhankelijk van het uiteindelijke aanbod van versieringen zullen wij met de deskundige jury bespreken hoeveel prijzen er per categorie zijn te verdelen

Rest mij, als voorzitter, u namens het bestuur van de OVE  nog toe te wensen.

Gezegend Kerstfeest en een Voorspoedig 2013

WINTERWANDELING Everdingen

ZONDAG 30 december 2012

GEORGANISEERD DOOR

ORANJEVERENIGING EVERDINGEN

Kom allemaal met het gezin, vrienden en buren voor een lekkere frisse winterwandeling door ons prachtige Everdingen.

START EN FINISH DORPSHUIS “ ’T KNOOPPUNT.”

Inschrijven van 12.00 tot 14.00 uur.

Lengte wandeling ca. 2,5 uur.

INSCHRIJFGELD: € 4.– p.p. kinderen basisschool € 2,– p.p.

Inclusief, op vertoon van bon:

-    KOFFIE

-    GLÜHWEIN

-    WARME CHOCOLADEMELK

-     ERWTENSOEP

Dit bericht is geplaatst in 2012, Activiteiten, Bingo, Winterwandeling, nieuwsbrief. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.