Nieuwsbrief 119 november 2012

Activiteitenoverzicht

28 november                   Algemene ledenvergadering

12 december                   Bingo

30 december                   Winterwandeling

Dorpsgenoten,

Op woensdag 26 september hebben we de aangekondigde brainstormavond voor de feestweek, vrijdag 25 april t/m zaterdag 3 mei 2014,gehouden. In de geanimeerde gesprekken is er een veelheid aan leuke activiteiten genoemd, voor zowel overdag als voor de avonden. Het bestuur heeft hiermee een behoorlijke huiswerkopdracht meegekregen.

We zullen n.a.v.

een opmerking toch ook nog eens moeten nadenken over de lengte van de feestweek. Ook hebben we uiteraard met elkaar van gedachten gewisseld over de traditionele feestverlichting in het dorp. Enkele geestdriftige leden hebben al aangegeven zich als een soort voortrekker voor de straat te willen inzetten. Heeft u leuke ideeën voor een mooie verlichting in de straat, laat het ons dan weten.

Zoals ieder weet is het voor het organiseren van de diverse feestelijkheden absoluut noodzakelijk dat we een beroep kunnen doen op vele vrijwilligers. Veel dorpsgenoten geven soms terloops aan dat zij geen bestuursfunctie ambiëren maar wel willen helpen als het nodig is.

We zijn natuurlijk heel blij met deze toezeggingen, maar wanneer het zover is dat wij de mensen nodig hebben kunnen we hem of haar niet benaderen. Hierdoor voelen mensen zich soms niet serieus genomen of soms zelfs een beetje buitengesloten en dat is jammer. Om deze teleurstellingen te voorkomen vragen wij u heel dringend:

“Wilt u zich rechtstreeks bij het bestuur opgeven als vrijwilliger voor de activiteit waaraan u wilt bijdragen?”

De lijst van vrijwilligers is de laatste jaren nogal uitgedund en vergrijsd, wij kijken dan ook uit naar jongere mensen, die wij heel hard nodig hebben Wij hebben komend jaar bijvoorbeeld al veel vrijwilligers nodig om eens een uurtje in de catering te helpen. Bij de feestavond, de Koninginnedag en natuurlijk ook het zomerfeest hebben we altijd heel veel mensen hard nodig.

.Geef u/jullie op, graag met een telefoonnummer zodat we u/jullie kunnen bellen om af te spreken welke uren u zich voor de Oranjevereniging en uw dorpsgenoten wilt inzetten!.

Alle aanmeldingen kunt u kwijt op oveverdingen@gmail.com of bij de bestuursleden.

Wij kijken naar de aanmelding als vrijwilliger uit, maar ook naar u allen op de ledenvergadering.

Wij hebben ook behoefte aan enkele enthousiaste bestuurversterkingen!

Geef u op als bestuurslid.

Namens .het bestuur

Dick Stoffelen

Dit bericht is geplaatst in 2012, Activiteiten, nieuwsbrief. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.