Nieuwsbrief nr. 112 juni 2011

Dorpsgenoten,

We mogen weer terugzien op enkele geslaagde verenigingsactiviteiten. Wat hebben we, met medewerking van de Capo Disco Show, een gezellige feestavond beleefd.

Met ongeveer 180 gasten kunnen we gerust zeggen dat het een geslaagd festijn was.

Koninginnedag was een dag om niet snel te vergeten. Het stralende weer zorgde voor een heerlijk begin met reveille, vlag hijsen en dan de aubade. Een enthousiaste groep kinderen van de basisschool had onder leiding van Janneke den Hertog flink geoefend. Zij waren ondanks de jeugdige leeftijd en nog niet zo krachtige stemmen goed te horen. Kinderen en Janneke hartelijk dank voor jullie inzet!

Voor de kinderspelen waren toch weer vrijwilligers beschikbaar, zodat de kinderen van groep 1 t/m 8 een fijne spelochtend konden beleven.

De puzzeltocht bleek ook weer langs onvermoede leuke plekjes te gaan. Grappig dat jaarlijks onverwachte stukjes van ons dorp, uitgezet door Harm Abma en Johan van Keulen, gezocht moeten worden om de prijs te kunnen winnen.

De flexibele geesten van Adrie van Zuidam en Patrick Wammes improviseerden zeer vlot met de extra inschrijvingen, zodat er een zeer succesvol zeskamp ontstond.

Karin en Cobi Teuben, hartelijk dank dat jullie er weer voor hebben willen zorgen dat er een nieuwe ereburger gekozen kon worden. Patrick Wammes was zelf mogelijk het meest verbaasd deze titel dit jaar in de wacht te hebben gesleept. Met alle prijsuitreikingen en de grote verloting kwam er een eind aan een zonnige Koninginnedag.

Ook kunnen we terugblikken op een plezierige seniorenavond met een grote opkomst. Deze keer werd de avond gevuld door Arie Versluis, die een prachtige compilatie had samengesteld van allerhande oud tot zeer oud filmmateriaal. Zoals op deze avond bekendgemaakt is, is Arie Versluis bereid het getoonde filmmateriaal tegen vergoeding van € 20.– op een dvd te zetten, mits er tenminste tien gegadigden zijn.

Als u belangstelling heeft laat het ons weten!

Zoals al eerder aangekondigd is er dit jaar een volwaardige  kermis  t/m vrijdagavond. De botsauto’s worden echter vervangen door een zweefmolen. Op 24 juni vrijdagmiddag en -avond zal ook de vrijmarkt hierbij plaatsvinden.  ‘Avonds tijdens de barbecue zal Karin Welsing tweemaal een optreden voor ons verzorgen. Wij hopen dat velen hiernaar zullen luisteren, meezingen en een dansje maken.

We zullen dit jaar helaas moeten afzien van de verkiezing van  “de foto van het jaar.” De werkgroep is met het afscheid van Ria van Zal, tijdens de ledenvergadering, opgehouden te bestaan. Bent u bereid een nieuwe werkgroep te vormen, wij horen het graag?

Rest mij u een heel fijne vakantieperiode toe te wensen. We zien elkaar vast bij het zomerfeest.

Namens het bestuur,

Dick Stoffelen

Activiteitenoverzicht 

Woensdag 22 t/m 24 juni      Zomerfeest met Kermis

Vrijdag 24 juni                       BBQ (aanvang v.a. 18.00 uur) +

                                                 vrijmarkt (aanvang v.a. 16.00 uur)

                                                 Met een live optreden van Karin Welsing

                                                 Verkiezing foto van het jaar

01 oktober                              Everdingen’s got talent

05 oktober                              Bingo

02 november                          Bingo + kinderbingo

04 november                          Lampionnenoptocht

23 november                          Alg. jaarlijkse ledenvergadering

07 december                          Bingo

Dit bericht is geplaatst in 2011, Activiteiten, nieuwsbrief. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.