nieuwsbrief nr. 110 jaargang 11, december 2010

Oranjevereniging Everdingen

organiseert…

Jaargang 11, nummer 110                                                                               december 2010

Activiteitenoverzicht

Zondag 2 januari 2011           Winterwandeling v.a. 12.00 uur inschrijven dorpshuis

Woensdag 5 januari 2011      Bingo v.a. 20.00 uur + kinderbingo 15.30 uur

Woensdag 2 februari 2011    Bingo

Woensdag 2 maart 2011       Bingo + kinderbingo

Woensdag 6 april 2011          Bingo

Vrijdag 29 april 2011              Feestavond voorafgaand aan Koninginnedag

Dorpsgenoten,

We mogen terugzien op een prettig verlopen jaarvergadering. De jaarverslagen zijn door het bestuur voorgelezen, er zijn vragen over gesteld en deze zijn naar tevredenheid van de bezoekers beantwoord.

We hebben met de aanwezige leden naar aanleiding van de jaarverslagen, onze zorg over de geringe bezoekersaantallen van het zomerfeest besproken. Er zijn diverse gedachten geopperd om het feest met de kermis aantrekkelijker te maken. In het bestuur zullen we de komende tijd proberen ideeën te ontwikkelen.

Enkele punten uit de jaarvergadering wil ik hier noemen:

  • We hebben Ria van Zal bedankt voor de jarenlange inzet voor de werkgroep “Foto’s”. Ria vestigde hierbij ook de aandacht op de vele vrijwilligers die haar heel lang hebben geholpen. Over het voortbestaan van de werkgroep “Foto’s”, in welke vorm dan ook, zullen we ons in het bestuur moeten beraden.
  • De avond voor Koninginnedag is er een feest met medewerking van Capo Disco Show. Noteert u vrijdag 29 april alvast in uw agenda! We hopen met veel mensen een geweldige feestavond te vieren. Binnenkort zullen we mededelingen doen over de invulling van deze bruisende avond in de feesttent.
  • De contributie voor de senioren wordt met 1 euro verhoogd naar € 3,50.
  • De jaarlijkse noodlijdende vrijmarkt willen we niet meer in deze vorm voortzetten. Er zijn diverse ideeën geopperd voor een andere vorm, aan ons de taak hierover een besluit te nemen.
  • In het nieuwe jaar willen we ons serieus gaan voorbereiden op een mooi feest bij een eventuele troonswisseling.
  • De maandelijkse bingo, met drie keer per seizoen een drukbezocht kinderbingo, handhaven we ook komend jaar. Er blijkt toch steeds zoveel belangstelling dat we hiermee quitte spelen. Dus is de gezelligheid hiervan voor ons dorp de enig geldige reden om door te gaan.

 Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u de hartelijke uitnodiging voor onze jaarlijkse winterwandeling door de Everdingse dreven. We hopen op stralend winterweer en veel gezellige wandelaars.

Wist u al dat de Oranjevereniging een nieuwe website heeft met steeds de laatste informatie en foto’s van de verenigingsactiviteiten?

www.oveverdingen.nl

Dan rest mij nog in deze laatste nieuwsbrief van 2010 u te wensen:

 Gezegende kerstdagen en een heel voorspoedig 2011

Namens het bestuur,

Dick Stoffelen

Dit bericht is geplaatst in 2010, 2011, Activiteiten, Bingo, Ledenvergadering, Winterwandeling, nieuwsbrief. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.