De Jaarvergadering

Agenda Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen van de agenda.
3. Notulen jaarvergadering 2009.
4. Jaarverslag 2009/2010.
5. Financieel jaarverslag en verslag kascommissie..
6. Benoeming kascommissie.
7. Samenstelling bestuur.
Er zijn geen aftredende bestuursleden. Eventueel benoemen van nieuwe bestuursleden.
8. Evaluatie activiteiten afgelopen seizoen.
9. Activiteiten 2010/2011. Nieuwe ideeën zijn van harte welkom.
10. Contributie.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot 23 november aanmelden bij de secretaris,
Mary Maarseveen, Oranjestraat 16. E-mail: marymaarseveen@ziggo.nl, tel.nr. 351679.

Dorpsgenoten,

Woensdag 24 november a.s. houden we onze jaarvergadering. We kijken dan natuurlijk terug op het
afgelopen verenigingsjaar en zullen ook financieel verantwoording afleggen. Zoveel als mogelijk zullen
we de vragen beantwoorden en samen kijken naar het volgende jaar. Hoe kunnen we een nieuw
verenigingsjaar met veel verschillende activiteiten vormgeven? Wat moet veranderen en wat moet echt
onveranderd voortgezet worden.
Met elkaar zoeken we naar oplossingen. Tijdens de vergadering hopen we van veel leden reacties te
horen op het voorbije jaar, maar ook gedachten en wensen voor het komende jaar. Nieuwe ideeën
horen we graag.

De jaarvergadering is niet bedoeld om nieuwe bestuursleden te werven.
De angst om direct te worden benaderd voor een bestuursfunctie, die veel leden ervan weerhoudt om te verschijnen, is ongegrond.

U bent welkom!

Dit bericht is geplaatst in 2010, Activiteiten, Jaren, Ledenvergadering en getagd. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.