Nieuwsbrief nr. 107 juni 2010

Oranjevereniging Everdingen organiseert…

Jaargang 12

nr. 107        juni 2010

Activiteitenoverzicht

23 t/m 26 juni                         Zomerfeest, woensdag t/m zaterdag Kermis
Vrijdag 25 juni                        Barbecue en verkiezing Foto van het jaar
Zaterdag 26 juni                     Vrijmarkt v.a. 13.00 uur, niet-leden betalen 
                                                  een kleine vergoeding van € 5, -
Zaterdag 9 oktober                Playbackshow
Vrijdag 5 november               Lampionnenoptocht
Woensdag 24 november       Alg. Jaarlijkse Ledenvergadering

Vanuit het bestuur:

Het is alweer half mei en we kunnen terugkijken op geslaagde activiteiten.

Koninginnedag.

30 april hebben we met elkaar een leuke Koninginnedag mogen vieren. De laatste jaren is de aubade een steeds terugkerend punt van zorg. Sinds 30 april geen schooldag meer is, maar een onderdeel van de meivakantie, is de belangstelling van schoolkinderen niet meer zo groot. We hopen echter volgend jaar weer op de enthousiaste medewerking van veel schoolkinderen, zodat we aansluitend een fijne spelletjesochtend mogen meemaken.

Ondanks het niet zo mooie weer en de grote concurrentie van de feestweek in buurdorp Hagestein, kunnen we toch terugzien op een heel gezellige dag met behoorlijke belangstelling. De met vier teams wat ingekorte zeskamp heeft ons aan het denken gezet, zodat wij voor volgend jaar de aantrekkelijkheid nog eens kritisch gaan bekijken. We willen in 2011 natuurlijk wel weer een Koninginnedag organiseren waar iedereen zich welkom weet en waarbij voor velen aantrekkelijke activiteiten te beleven zijn.

4/5 mei-vieringen

De dodenherdenking had het thema.”Vrijheid wereldwijd; wat is daar voor nodig?”

We zijn heel dankbaar met de inbreng van de plaatselijke kerkkoren, DES, onze jeugd, VIOS en niet te vergeten de loco-burgemeester en aalmoezenier Mark Lieshout. Alle medewerkers en het flinke bezoekersaantal hebben er met elkaar voor gezorgd, dat we in dit lustrumjaar waardig de gevallenen voor de vrijheid hebben kunnen gedenken. Gezamenlijk hebben we stilgestaan bij de zeer kostbaar verworven vrijheid en  wat nodig is om die wereldwijde vrijheid te bereiken. We zijn niet voorbijgegaan aan onze eigen keuzes, die misschien maar beperkt invloed hebben, om bij te dragen aan die vrijheid.

Allegorische optocht.

In samenwerking met de Oranjebesturen van Hagestein en Zijderveld was er in dit lustrumjaar weer de traditionele allegorische optocht georganiseerd. De vele deelnemers uit de drie kernen hebben gezorgd voor een prachtige stoet. Dankzij de welwillende medewerking van BAM was het toch mogelijk de gekozen route te volgen. De Graaf Huibertlaan werd voor dit doel namelijk tijdelijk opengesteld vanwege de prettige samenwerking met een Oranjebestuurder uit Wijngaarden.

Zomerfeest.

Van 23 t/m 26 juni vieren we ons jaarlijkse zomerfeest. De kermis zal ook dit jaar weer op het veldje aan de Graaf Florisstraat haar tenten opslaan. Woensdagmiddag is de opening en natuurlijk is deze eerste middag speciaal voor de kinderen bedoeld. Daarna zijn alle inwoners met vrienden en vriendinnen ook van harte welkom.

Vrijdag 25 juni houden we de jaarlijkse barbecue. We hopen uiteraard op heerlijk weer, zodat ons hele dorp de weg naar het vuur weet te vinden en we een prachtig dorpsfeest kunnen beleven. Tot in de kleine uurtjes zullen wij er daarom alles aan doen om iedereen goed te voorzien van eten en drinken.

Flappen

Jaarlijks hangen onze vrijwilligers voor de Koninginnedag de oranje flappen over de lantaarnpalen. We hebben gemerkt dat diverse flappen geen rood-wit-blauwe manchet meer hebben of dat deze kapot zijn. Wij zoeken enkele vrijwillig(st)ers, die het leuk vinden om samen deze versieringen voor de vereniging te repareren.

Benader ons met uw hulp, zodat we tijdig de reparaties voor een volgend feest gereed hebben!.

De vrijmarkt is op zaterdag 26 juni.

We willen dit jaar alle verkopers wat dichter bij elkaar onderbrengen. In de voorgaande jaren ontstonden er vaak grote lege plekken tussen de verkopers, doordat er nogal wat mensen vanuit hun garage wilden verkopen. Grote gaten in het aanbod maakte de markt ongezellig. We concentreren de markt nu graag aan beide zijden van de weg vanaf Graaf Florisstraat nr. 15 tot de hoek met de Prins Bernhardstraat. Net als voorgaande jaren mogen alle leden weer kosteloos deelnemen. Niet-leden betalen een kleine vergoeding van € 5, – per verkoopplaats.

Ieder krijgt zo weer de kans om de per ongeluk aangeschafte spullen, van de onlangs bezochte rommelmarkten, weer te verkopen. Velen zullen ook terugdenken aan de rommelmarkten hier en in de omliggende dorpen, waarbij juist dat ene spel of die handige omvormer net voor je neus werd weggekaapt. Op onze vrijmarkt kan ieder nog eens proberen juist die zeer gewenste spulletjes te bemachtigen.

Laat je kansen niet voorbijgaan en noteer de datum nu al in de agenda!

Indien er nog vlees over is van de vrijdagavond en er belangstelling is, zullen we graag de barbecue nog even opstoken. Een drankje zullen we u er met plezier bij verkopen.

 

Playbackshow.

Zaterdag 9 oktober organiseren we de jaarlijkse playbackshow. We rekenen natuurlijk weer op een grote deelname van veel enthousiaste artiesten. Ook dit jaar kunnen we rekenen op de zeer gewaardeerde medewerking van Scato, zodat alle playbackers zeker weten dat hun bijdrage technisch perfect wordt ondersteund.

WIST U DAT:

 • Er tijdens de Allegorische optocht veel bier vloeide over de hoofden van de toeschouwers?
 • Er nog dagen na de Allegorische optocht confetti lag in de Everdingse straten, met dank aan Kabouter Plop?
 • Er nog prijzen van de loterij tijdens Koninginnedag zijn af te halen bij José van de Lagemaat, Graaf Florisstraat 15?
 • Onze penningmeester, Adrie van Zuidam, tijdens de Allegorische optocht zijn fiets afstond aan “politieagent” Jan Zieleman, die een lekke band kreeg, waarna deze agent weer een lekke band kreeg, die geplakt werd bij Gertjan van der Zeijden aan de Kerkweg en vervolgens hard moest fietsen om de stoet weer in te halen?
 • Er nog gevonden voorwerpen liggen bij José van de Lagemaat?
 • De dames van “Vrouwen van Nu” een gedeelde 3e prijs hebben gewonnen tijdens de Allegorische optocht?
 • Ronald en Christa Drost de 1e prijs hebben gewonnen van de Puzzeltocht?
 • Dat zij maar één fout hadden?
 • Ronald en Christa als laatsten vertrokken en hun kinderen de 2e prijs hebben gewonnen?
 • Harm Abma en Johan van Keulen altijd veel plezier hebben in het uitzetten van de puzzeltocht en zij dit volgend jaar weer zullen organiseren?
 • De Allegorische optocht enige vertraging had, omdat er een schaap op het droge moest worden getrokken?
 • Ronald van Dockum de reischeque heeft gewonnen en wij natuurlijk een spannend reisverslag van hem verwachten?
 • Wij enorm trots zijn op onze vrijwilligers, die tijdens alle activiteiten weer bergen werk hebben verzet?
 • Wij nog steeds naarstig op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden om ons team van 4 personen te versterken?
 • U heel veel gezelligheid heeft gemist, als u tijdens de vele georganiseerde activiteiten niet aanwezig was?
 • We druk aan het werk zijn met de bouw van een nieuwe website en dat zoiets niet zo eenvoudig is??
Dit bericht is geplaatst in 2010, Activiteiten, Playbackshow, Zomerfeest, nieuwsbrief. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.